Cartref > Fideos > Cynnwys
Beth yw'r defnydd o wydrau vr
- Jun 01, 2018 -

Yr enw llawn yw sbectol realiti rhithwir.


Gellir ei ddefnyddio i wylio fideos. Y defnydd penodol o'r disgrifiad o'r cynnyrch yw. Dilynwch y chwaraewr ar y llinell.

VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg

Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio'r sbectol hwn i wylio ffilm, mae'n teimlo fel eich bod chi'n eistedd mewn theatr ffilm fawr yn gwylio ffilm.


Hynny yw, dyfais arddangos rhith-realiti pennawd VR pennawd. Oherwydd y cysyniad nad oedd unrhyw arddangosfa pen yn y dyddiau cynnar, yn ôl yr ymddangosiad, cynhyrchwyd sbectol VR, masgiau VR llygad, helmedau VR ac enwau amhroffesiynol eraill. Mae VR Headset yn defnyddio dyfais arddangos pennawd i guddio'r byd y tu allan, yn weledol ac yn glywadwy, ac mae'n rhoi arweiniad i'r defnyddiwr i greu ymdeimlad o fod mewn amgylchedd rhithwir. Yr egwyddor arddangos yw bod y sgriniau llygaid chwith a dde yn dangos y delweddau o'r llygaid chwith a'r dde yn gywir, ac mae'r llygad dynol yn cael effaith dri dimensiwn yn y meddwl ar ôl cael gwybodaeth o'r fath gyda gwahaniaethau.


Mae AR (Realiti wedi'i Hwyluso) yn realiti estynedig, a elwir hefyd yn realiti cymysg. Mae'n defnyddio technoleg gyfrifiadurol i gymhwyso gwybodaeth rithwir i'r byd go iawn. Mae'r amgylchedd go iawn a gwrthrychau rhithwir yn cael eu haposod ar yr un sgrin neu le ar yr un pryd.


VR (Real Reality) yw Real Reality, neu VR am gyfnod byr. Mae ei gyfuniad concrid yn dechnoleg o synhwyro clymu yn yr amgylchedd 3D y gellir ei gynhyrchu mewn amgylchedd 3D rhyngweithiol a gynhyrchir gan gyfrifiadur gan ddefnyddio systemau graffeg cyfrifiadurol a dyfeisiau amrywiol rhyngwynebau fel realiti a rheolaeth yn gynhwysfawr.


Related Products